Teatr na Widoku nie jest celem samym w sobie – jest drogą, na której można pogłębiać wrażliwość, wyobraźnię i formować się duchowo – mówi Włodzimierz Garsztka, polonista, reżyser i twórca szkolnego Teatru na Widoku, działającego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.

Włodzimierz Garsztka inspiruje się literaturą, w której zawarty jest cały opis świata. Przedstawienia często oparte są na tekstach biblijnych (Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, Nowy Testament), szekspirowskich, poetyckich (Miłosz, Szymborska, Eliot). Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami liceum reżyser tworzy przedstawienia oparte na symbolice dosłownej i metaforycznej. W Teatrze na Widoku różnica wieku, czy doświadczeń, nie ma znaczenia. To jest najciekawsze, że jesteśmy inni. Potrafimy się spotkać w jednym celu, aby wziąć udział w tworzeniu przedstawienia. Teatr jest otwarty dla każdego i czeka na Widoku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.