Za nimi szkolenia, warsztaty i pierwsze podjęte rekomendacje. Przed nimi lata pracy. W Kaliszu powołany został Komitet Rewitalizacji. Należą do niego przedstawiciele m.in. mieszkańców, właścicieli kamienic, przedsiębiorców i radnych. Są ciałem opiniodawczo-doradczym prezydenta. Ich ambicje są jednak większe. – Rewitalizacja może dziać się zarówno w urzędzie, jak i wśród mieszkańców, chcemy małymi kroczkami sprawić, by Śródmieście znowu żyło – mówią społecznicy

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza ma wspierać działania Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta. Zasiada w nim 20 osób, w tym 14 społeczników. W ramach wolnego naboru deklaracje chęci przystąpienia do Komitetu złożyło trzydzieści pięć osób. Największą grupę kandydatów – bo aż siedemnaście osób, stanowili reprezentanci organizacji pozarządowych. Oprócz tego zgłosiło się jedenastu mieszkańców, troje przedsiębiorców oraz trzech przedstawicieli właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji. W przypadku większości grup, chętnych było więcej niż samych miejsc dlatego konieczne było przeprowadzenie jawnego głosowania.

W Komitecie zasiedli: Andrzej Spychalski z Regionalnej Izby Gospodarczej i Maciej Błachowicz z Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej, reprezentujący organizacje pozarządowe; Łukasz Janowski z firmy A3 ARCHITEKCI, przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; Sławomir Lasiecki i Krzysztof Pietrzak, właściciele nieruchomości, znajdujących się na obszarze rewitalizacji oraz Radosław Piękny, przedstawiciel Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów; Iwona Cieślak, Zuzanna Ficner, Katarzyna Górcewicz, Leszek Górski i Krzysztof Majchrzak, przedstawiciele kaliszan z obszaru rewitalizacji, Sylwia Antoszczyk i Adam Plichta, reprezentujący mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji. Natomiast osoby wybrane przez reprezentantów rad osiedli i organów władzy publicznej to: Halina Marcinkowska z Rady Osiedla Śródmieście II, Aleksander Szal z Rady Osiedla Śródmieście I oraz Izabela Rącka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Teraz zaczęli realną pracę.

fot. Archiwum UM

fot. Archiwum UM

 

O rewitalizacji w ciągu ostatnich lat mówi się wiele. Niestety do tej pory brakowało konkretów i działań. Członkowie Komitetu przyznają jednak, że w głębi duszy każdy z nich wierzy w powodzenie tego procesu.  – Gdybym nie wierzył, gdybym cały czas pozytywnie nie myślał to bym się nawet nie starał o możliwość działalności w tym komitecie – mówi Maciej Błachowicz, przewodniczący KR. Jednocześnie przyznaje, że zdaje sobie sprawę z iloma przeciwnościami będzie się mierzył. – Z jednej strony jako komitet musimy się wykazać wielką aktywnością, a z drugiej musimy liczyć na przychylność władz bo roboty jest naprawdę mnóstwo. Niektóre problemy obszaru rewitalizacji, ale nie tylko, to są takie węzły gordyjskie, np. problem zapylenia. Pracy będzie dużo, ale mam nadzieję, że będą zapraszani także specjaliści, bo na podstawie takich spotkań będziemy sobie też wyrabiać opinie i uczyć się – dodał. Podobnie uważa Zuzanna Ficner, reprezentująca mieszkańców Śródmieścia. – Bardzo chciałabym żeby wszyscy członkowie ze sobą współpracowali, byli otwarci na różne perspektywy, możliwości i mieli takie przekonanie, że trzeba wypracować kompromis tak aby każda grupa zainteresowanych osiągnęła swój cel i korzyść – powiedziała.

Komitet Rewitalizacji powołany został na sześcioletnią kadencję. Dlaczego na tak długo? Ponieważ proces ożywiania miasta nie potrwa roku czy dwóch. Pierwsze realne efekty zobaczymy za kilka lat. Trwałą zmianę odczuje prawdopodobnie pokolenie, które właśnie się rodzi.

Na jakim etapie obecnie się znajdujemy jeśli chodzi o formalną stronę rewitalizacji?  – Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania, w zasadzie na jego finiszu. Wraz z ekspertami z Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM kończymy opracowywanie strategicznego dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Wkrótce dokument ten zostanie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji społecznych – mówi Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji UM w Kaliszu. Dzięki tym konsultacjom mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na przeprowadzenie procesu rewitalizacji. – Na każdym etapie tego procesu mieszkańcy mogą, a nawet powinni mieć realny wpływ na jego kształt. Ustawa o rewitalizacji wręcz  zobowiązuje władze miasta do angażowania mieszkańców   we wszystkie działania tego procesu, począwszy od diagnozowania problemów , jakie występują na obszarze rewitalizacji,  poprzez  poznawanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zapewnienie ich udziału w przygotowywaniu dokumentów  aż do wyrażania opinii na temat opracowanych projektów dokumentów. Tak więc do tej pory zaangażowaliśmy mieszkańców w badania mające na celu odpowiedź, jakie problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji są dla nich najbardziej dotkliwe, poprosiliśmy także mieszkańców o  przedstawienie  swoich propozycji  konkretnych zadań rewitalizacyjnych, które ich zdaniem winny zostać zrealizowane w celu poprawy sytuacji na tym terenie.  Wpłynęło ich bardzo dużo, bo około 140 propozycje. Zorganizowaliśmy także warsztaty, na których wspólnie tworzyliśmy  poszczególne rozdziały dokumentu. Efekt tych wszystkich działań poznamy wkrótce – dodaje.

fot. Katarzyna Górcewicz

fot. Katarzyna Górcewicz

 

Obecnie Komitet zakończył cykl warsztatów, które prowadzili specjaliści z UAM w Poznaniu oraz szkoleń przygotowanych przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Podczas ostatnich obrad przegłosował również kilka rekomendacji, które trafią teraz do rąk Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza. Jeden dotyczy m.in. przetargów. „Komitet Rewitalizacji rekomenduje, w celu projektowania i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, przeprowadzanie postępowań: konkursowych tj. organizacji prestiżowych ogólnopolskich konkursów lub przetargowych, gdzie poza kryterium cenowym stosowane jest kryterium jakościowe pozwalające wytypować do realizacji zamówień projektowych najlepszych architektów. Komitet zaznacza, że rezygnując z ceny jako głównego kryterium należy stworzyć warunki dla najlepszej organizacji konkursów i przetargów” – czytamy w piśmie. Kolejny miejskiej zieleni:  „Komitet Rewitalizacji Kalisza, wykonując swoją funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta, rekomenduje wprowadzenie do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu. Tj. : 1. wprowadzenie do regulaminu konkursu „Zielony Kalisz” kryterium wykorzystania w kompozycji roślinnej roślin wpływających na poprawę jakości powietrza (w tym smogobójczych), 2. uwzględnienie roślin niwelujących smog – zwłaszcza zimozielonych – w nasadzeniach zlecanych przez Miasto, np. w parkach, na Plantach, skwerach, donicach z zielenią ustawianych w Śródmieściu, 3. tworzenie nowych niskich żywopłotów, pasów zieleni przy najbardziej ruchliwych trasach przechodzących także przez obszar rewitalizowany, jak np. Al. Wojska Polskiego, 4. tworzenie zielonych parkanów, i tzw. ekranów z bluszczu i innych pnączy obok lub zamiast ogrodzeń z siatki drucianej, przy szkołach, placach zabaw i innych obiektach, 5. przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców, ulotki, targi roślin, warsztaty ogrodnicze, wspólne tworzenie kompozycji z roślin antysmogowych itp”.

Na tworzeniu dokumentów praca społeczników się jednak nie skończy. – Najważniejsza jest dla nas aktywność wśród mieszkańców. Rewitalizacja to przecież nie naprawa chodników czy kamienic, a ludzkich  więzi i na tym chcemy się skupić. Prosimy o dołączanie do nas i kontakt przez facebooka (https://www.facebook.com/KomitetRewitalizacjiMiastaKalisza/?fref=ts) oraz śledzenia miejskiej strony http://www.rewitalizacjakalisz.pl/ – zachęcają członkowie Komitetu.