Dwadzieścia pięć lat demokracji w Polce, to nie tylko ćwierćwiecze wolnego rynku, korzystania z przywileju wybierania władzy na szczeblu samorządowym i centralnym, ale przede wszystkim możliwość oddolnego reagowania na problemy i zjawiska nam najbliższe (sąsiedzkie, lokalne). Oddolne działania stanowią inicjatywę społeczną wyrażoną w samoorganizacji obywateli oraz ograniczaniu wpływu państwa na ich życie. Społeczne działania mogą…
CZYTAJ WIĘCEJ