Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu serdecznie zaprasza do udziału w artystycznych konfrontacjach! Przegląd odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu, przy ulicy Podmiejskiej 25a. Celem imprezy jest popularyzacja małych form scenicznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy i współpracy zespołowej, konfrontacje dorobku artystycznego…
CZYTAJ WIĘCEJ