Przestrzeń i pojednyncze elementy skladajace się na obraz Kalisza.
CZYTAJ WIĘCEJ