REGULAMIN ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY NA PORTALU OMG.KALISZ.pl 

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na portalu omg.kalisz.pl.
 2. Redakcja portalu omg.kalisz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach Użytkowników. Na wniosek właściwych organów ma prawo udostępnić wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z pkt. 4.
 3. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi z zastrzeżeniem pkt. 4. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Niedpuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
 • zawierają niecenzuralne słowa bądź wyrażenia,
 • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, albo są w inny sposób naganne,
 • zawierają adresy www i e-mail oraz dane osobowe i teleadresowe,
 • zawierają reklamy produktów lub usług,
 • zawierają treści wulgarne, obsceniczne lub pornograficzne,
 • propagują alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
 • zawierają linki referencyjne do innych stron niż zawarte na portalu omg.kalisz.pl
 • obrażają osoby publiczne lub inne osoby uczestniczące w dyskusji
 • łamią prawa autorskie,
 • nie są zgodne z tematem komentowanego artykułu,
 • są pisana tylko dużymi literami,
 • zawierają długi ciąg znaków interpunkcyjnych,
 • zawierają treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji i pracowników portalu omg.kalisz.pl
 1. Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa w pkt. 4.
 2. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia pkt. 4 mogą zostać czasowo lub na stałe pozbawieni możliwości zamieszczania komentarzy.
 3. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć dowolne komentarze albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 4. Administrator nie ma obowiązku poinformowania o skasowaniu komentarza.
 5. Redakcja zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany Regulaminu bez koniecznosci informowania o tym Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz zmianami w Regulaminie oraz jego przestrzeganie.
 6. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 19 grudnia 2014 roku.