Portal OMG – Obywatele Mają Głos powstał w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Reportażu Społecznego realizowanego w przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w 2014 roku. Jego celem jest stworzenie niezależnego, społecznie zaangażowanego dziennikarstwa, które często podejmując niewygodne tematy, chce reagować na problemy Kalisza i jego mieszkańców. Projekt stanowi początek zmian, punkt wyjścia w pracy nad poziomem pozaformalnej obywatelskiej edukacji kaliszan. W odróżnieniu od tradycyjnego dziennikarstwa, medium obywatelskie umożliwia przedstawienie różnych poglądów, jest niezależne finansowo oraz światopoglądowo. Portal ma być otwartą platformą wypowiedzi, miejscem rzetelnej analizy problemów i zjawisk, a także inspiracją do angażowania się w sprawy z naszego najbliższego otoczenia.