Mój obraz Kalisza

Przestrzeń i pojednyncze elementy skladajace się na obraz Kalisza.