Szesnastu uczniów i uczennic kaliskich szkół długi weekend majowy spędziło w Porto, drugim co do wielkości i najpiękniejszym mieście Portugalii. Uczestniczki i uczestnicy projektu Od zera do hakera pojechali na kilkudniowy Hakaton organizowany przez kaliską Fundację Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych i portugalską organizację Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho. Tam spotkali się z swoimi portugalskimi rówieśnikami.

Uczniowie kaliskich szkół swoją przygodę z programowaniem rozpoczęli w styczniu. Zostali wybrani spośród stu nadesłanych zgłoszeń. Warunkami uczestnictwa było zainteresowanie programowaniem, deklaracja udziału w warsztatach i znajomość języka angielskiego. Dla niektórych był to początek przygody z tzw. kodowaniem, dla innych możliwość pogłębienia wcześniej zdobytej wiedzy. Kaliski projekt został doceniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Po kilku miesiącach zajęć i ciężkiej pracy, młodzi kaliszanie pojechali do Porto, gdzie spotkali się ze swoimi portugalskimi rówieśnikami. Wspólnie z nimi wzięli udział w trzydniowym Hakatonie nazywanym często sprintem programistycznym. Jego głównym celem było zmobilizowanie i zainspirowanie młodzieży do dalszej pracy. Dodatkowo był on świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy nad swoimi projektami.

Punktem wyjścia projektu Od zera do hakera jest nie tyle chęć nauczenia podstaw kilku języków programowania, ile raczej przekonanie, że programowanie jest dla każdego ważną umiejętnością i że stało się – obok języka ojczystego i języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać, choć na podstawowym poziomie po to, by rozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zmiany – mówi Dominik Kościelak, pomysłodawca projektu.

Warsztaty dla młodzieży to zaledwie jeden z elementów kalisko-portugalskiego projektu Od zera do hakera. Na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych działań, eksperci zbudowali platformę internetową dla osób pracujących z młodzieżą, wspomagającą nauczanie programowania. Uczestnicy zaplanowanych na wrzesień warsztatów będą mogli wykorzystać metody i narzędzia wypracowane podczas projektu w swojej codziennej pracy. Udział w nich mogą wziąć wszyscy, którzy uczą lub chcieliby w przyszłości uczyć młodzież podstaw programowania. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeń zamieszczone zostaną wkrótce na stronie projektu http://www.hackingheroes.org/pl/