Kobiety w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych spotkały się 8 marca z okazji Dnia Kobiet i wyraziły swój sprzeciw przeciwko próbom ograniczenia ich praw. Wzięły udział w przemarszu ulicami Kalisza, który rozpoczął się pod budynkiem Villa Calisia. W ten sposób zadeklarowały solidarność wszystkich kobiet pod hasłem „Solidarność naszą bronią”.

W ramach akcji pomocy kobietom – ofiarom przemocy, zbierano dary w postaci kosmetyków i środków czystości, które przekazano do Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

Najważniejsze postulaty kobiet biorących udział w strajku:
1. Żądamy nowoczesnej opieki zdrowotnej zgodnej z wiedzą medyczną i nieskażonej światopoglądowymi uprzedzeniami.
2. Żądamy rzetelnej, obiektywnej edukacji seksualnej uwzględniającej wiedzę o metodach antykoncepcji.
3. Żądamy wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej oraz realnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Żądamy zniesienia dyskryminacji ekonomicznej kobiet.

 
Ps. Na strajku nie zabrakło również Panów!