„Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu i okolicy” Anny Tabaki to pierwsza książka, która przedstawia sylwetki kaliszanek oraz ich oczami pokazuje „najstarsze miasto w Polsce”.

Anna Tabaka w książce „Wszystko dla pań” oddała głos kobietom, które stają się przewodniczkami po miejscach oraz historii Kalisza i okolic. Wśród bohaterek znalazły się patriotki, społeczniczki, nauczycielki i lekarki, a zarazem postaci do tej pory nieobecne w społecznej świadomości (Melania Parczewska, Emilia Bohowicz, Maria Scholtzowa, Maria Gałczyńska, Debora Gross-Schinagel, Felicja Łączkowska), kobiety bardzo znane (Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, księżna Izabella Czartoryska), wybitne artystki (Alina Szapocznikow), literatki odkrywane ponownie wadzące się z historią i polskością (Wanda Karczewska), oraz często bezimienne służące, prostytutki i robotnice, które tworzyły pejzaż miasta przez stulecia.

Życiorysy bohaterek nie tylko pogłębiają narrację, ale także uzupełniają obraz miasta i okolic o życie codzienne i osobistą perspektywę. „Wszystko dla pań” to także porządna lekcja historii, a także fascynująca lektura o społeczności Kalisza i regionu w różnych epokach. Takiej optyki w opowiadaniu o mieście i jego okolicy brakowało.

Integralnym składnikiem przewodnika jest wyjątkowa warstwa graficzna. „Wszystko dla pań” to pozycja bogato ilustrowana przez kaliskiego grafika Przemysława Dunaja.

 

Premierze publikacji towarzyszą wydarzenia dodatkowe. W listopadzie odbędą się dwa spacery tematyczne wokół wybranych postaci (8 i 25 listopada), warsztaty artystyczne dla dzieci (17 listopada) oraz spotkanie autorskie (18 listopada):

- spacer „Rzeka i gwiazdy” w dniu 8 listopada rozpocznie się o godz. 17.00 na placyku przed Basztą Dorotką,

- spacer „Kolorowa” w dniu 25 listopada rozpocznie się o godz. 12.00 na Rynku Głównym przy zbiegu z ul. Piekarską,

- warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat odbędą się 17 listopada w godz. 11.00-13.00. Zapisy — poprzez facebookowy profil książki „Wszystko dla pań” (https://www.facebook.com/wszystkodlapankalisz/). Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona,

- spotkanie autorskie w dniu 18 listopada odbędzie się o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej.

Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Kalisza książka „Wszystko dla pań” jest pozycją bezpłatną. Odbiór książki możliwy jest w Księgarni Staromiejskiej przy ul. Śródmiejskiej 12 w Kaliszu. Lista miejsc odbioru publikacji będzie sukcesywnie poszerzana.

Anna Tabaka to historyczka sztuki, regionalistka związana badaniami z Wielkopolską.

Przemysław Dunaj to rysownik prasowy oraz ilustrator.

Publikacja książki i działania wokół jej premiery są finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Kalisza. Wydawcą alternatywnego przewodnika jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.